Källsortering och grovsopor

Det finns två miljöhus på Malmö Studenthus. Det ena ligger mitt emot ingången till Thomsons väg 34A och det andra ligger mitt emot Thomsons väg 28D.

Innan du kastar dina sopor är det viktigt att du försluter påsen ordentligt. Det är inte tillåtet att ställa sopor utanför lägenheten, i övriga delar av trapphuset, utanför entréerna eller soprummet. Sopor ska slängas i sopkärlen. Använd den sopsortering som finns i soprummen. Grovsopor får inte lämnas i soprum eller källare.

Utöver de miljöhus för källsortering och restavfall som finns på Malmö Studenthus finns ett låst grovsoprum. Om du vill slänga grovsopor kontaktar du BoService för att bli insläppt.

Ibland finns det container på plats för grovsopor. Då kan alla som vill utnyttja denna. Dag och tid för container annonseras på hemsidan samt i alla trappuppgångar.

Matavfall
Matavfall ska sorteras i påsar avsedda för detta. Du hämtar dina påsar på BoService.


 KONTAKT

Malmö Studenthus
Thomsons väg 32 A
213 72 Malmö

040-21 52 91
info@malmostudenthus.com

Öppet mån-fre 9-12 och 13-16
SOCIALT

Bli vän med oss
på Facebook!

Producerad av Mild Media